Odszkodowania – profesjonalna pomoc i skuteczne działania

odszkodowanie za wypadek

Odszkodowanie to rekompensata szkody, która powstała w wyniku zdarzenia, którego skutków winny jest sprawca. Najczęściej zdarza się, że w wyniku, dajmy na to, wypadku komunikacyjnego, nasz pojazd mechaniczny doznaje poważnych uszkodzeń, albo, ze względu na wielkość zniszczeń podlega kasacji. Wtedy, będąc osobą ubezpieczoną możemy liczyć na wypłatę odszkodowania, za które szybko naprawimy samochód lub kupimy nowy. Odszkodowanie pełni szczególną rolę w przypadku zdarzeń, w których osoby poszkodowane doznały poważnych obrażeń. Wypłata pieniędzy pozwala na szybki powrót do zdrowia i pomaga w zabezpieczyć podstawowe potrzeby swoich bliskich. Często zdarza się jednak, że nieuczciwe firmy ubezpieczeniowe zaniżają kwotę odszkodowania lub opóźniają się w jego wypłacie. Wtedy mogą Państwo zgłosić się do profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej Salus, która ma bogate doświadczenie w obsłudze roszczeń odszkodowawczych na terenie Torunia, Bydgoszczy, Inowrocławia i Włocławka. Dla nas każdy klient jest tak samo ważny. Nie pozwolimy Ci zostać samemu w obliczu problemów z dochodzeniem należnego odszkodowania. Poznaj naszą ofertę.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny jest przedstawiany jako zdarzenie w ruchu lądowym, w którym bierze udział przynajmniej jeden samochód lub pojazd nie mechaniczny oraz którego skutkiem są straty w mieniu lub szkody na osobach w nim uczestniczących. Wypadki samochodowe wywołują przeważnie niezwykle poważne obrażenia, stąd też potrzebna jest szybka i skuteczna pomoc finansowa w formie odszkodowania. Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny jest najczęściej wypłacane przed towarzystwo ubezpieczeniowe, choć, jako ofiara wypadku samochodowego, jesteśmy również uprawnieni do zdobycia odszkodowania od sprawcy wypadku w procesie cywilnym. Odzyskiwanie odszkodowania rozpoczyna mechanizm likwidacji szkód, podczas którego powołany likwidator ocenia wielkość strat oraz ich rodzaj. Swój protokół likwidator przedstawia komisji odszkodowawczej w konkretnej firmie ubezpieczeniowej, która decyduje o wielkości sumy odszkodowania. Prócz odszkodowania osoby poszkodowane w wypadkach mogą także liczyć na wypłatę zadośćuczynienia i renty. Niezależnie od postaci szkód, kancelaria odszkodowawcza Salus jest przeważnie gotowa pomóc Tobie na każdym etapie dochodzenia odszkodowania za wypadek komunikacyjny.

Wypadek przy pracy

W razie wypadku w pracy, każdy zatrudniony jest uprawniony do zdobycia właściwego odszkodowania od jednostki ubezpieczającej konkretny zakład pracy. Sam wypadek przy pracy opisuje się jako niespodziewane wydarzenie spowodowane okolicznością zewnętrzną wywołujące uraz albo śmierć, jakie wystąpiło w związku z pracą, czyli podczas dokonywania zwykłych prac oraz zobowiązań służbowych, realizowania przez podwładnego prac na korzyść pracodawcy, bądź w czasie pozostawania w dyspozycji pracodawcy. Tak samo jak wypadek przy pracy rozważa się również wypadek w drodze do pracy. Po wystąpieniu wydarzenia, które wywołało uszczerbek na zdrowiu zatrudnionego, przełożony jest zobowiązany do zawiadomienia odpowiedniego, okręgowego inspektora pracy, a także do utworzenia zespołu powypadkowego, który poprowadzi dochodzenie w zakładzie pracy i dostarczy oficjalny protokół właściwej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wówczas pracownik może wnioskować o specjalne, jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy. Jednocześnie, poza dochodzeniem odszkodowania od ZUS-u poszkodowany pracownik, może zdobyć odszkodowanie na zasadach ogólnych od samego zleceniodawcy. Salus, jako fachowa kancelaria odszkodowawcza wielokrotnie zajmowała się obsługą roszczeń odszkodowawczych związanych z wypadkiem przy pracy. Potrafimy pomóc także Tobie i razem otrzymać wysokie odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Błąd medyczny

Wszelakie zabiegi medyczne maja na celu poprawę wydolności organizmu, jak i ochronę ludzkiego życia. Najczęściej operacje przebiegają korzystnie, a ich efekt jest zadowalający. Aczkolwiek czasami w trakcie diagnozowania chorego, lub w trakcie operacji lekarz popełnia błąd, który skutkuje uszczerbkiem na zdrowiu chorego. W takich sytuacjach wskazane jest zapełnienie sobie komfortu pieniężnego, przez osiągnięcie właściwego odszkodowania za błąd lekarski. Błąd medyczny opisuje się jako sprzeczne z obowiązującą nauką działanie albo zaniechanie, którego rezultatem jest zainfekowanie, naruszenie ciała, rozstrój zdrowia bądź śmierć chorego. Takie działanie albo zaniedbanie może zaistnieć podczas diagnozowania, leczenia lub operowania chorego, zaś jego skutki są niezwykle często fatalne. Błąd medyczny rekompensuje odszkodowanie, które gwarantuje godne życie i wsparcie finansowe podczas rekonwalescencji. O wysokości odszkodowania przesądza komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, która bierze pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy. Jednoznacznie, poszkodowany pacjent może ubiegać się też o odszkodowanie od przychodni na zasadach ogólnych. Nasza kancelaria odszkodowawcza pomoże Tobie w zdobywaniu odszkodowania za błąd lekarski oraz postara się uzyskać największą, możliwą sumę, która pozwoli Tobie wstać na nogi.

Głównym celem kancelarii odszkodowawczej Salus jest obsługa wszelkiego rodzaju zdarzeń, których efektem jest szkoda osobowa lub majątkowa. W walce o lepsze warunki rekompensaty dla naszych Klientów, korzystamy jedynie ze skutecznych i bezpiecznych mechanizmów, bazując na bogatego zaplecza wiedzy prawnej, administracyjnej i finansowej. U nas pracują najlepsi specjaliści, których wiedza i długoletni staż pracy, wspomagają proces dochodzenia odszkodowania dla naszych Klientów. Specjalizujemy się w skutecznym i szybkim dochodzeniu takich roszczeń, jak odszkodowania, zadośćuczynienia, renty i zwroty kosztów leczenia, które dla wielu naszych Klientów są nadzieją na lepszą przyszłość.

Odszkodowania komunikacyjne – profesjonalna pomoc i skuteczne działania!

Strona używa cookies
Ok