Adwokat – Prawo gospodarcze i skarbowe Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym ma nieprzerwanie wiele zadań, jakie zobowiązują do odpowiedzialności i sumienności. Godne reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi stanowi priorytet jego działań. Każda ze spraw, w której ktoś jest oskarżony lub podejrzany o naruszenie praw przedstawionych w kodeksie karnym i innych ustawach należy do szeroko pojmowanych spraw karnych. Można je pogrupować na mniejsze kategorie, które opisują typy przestępstw: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Należy jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są osądzane według takich samych reguł i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy w prawie karnym, to wykroczenia, z którymi adwokaci zajmują się najczęściej. W tej kategorii znajdują się wykroczenia, jakie mają znaczny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Z reguły są to przestępstwa z zakresu ruchu drogowego, np. prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo kolizje, w których adwokaci niosą pomoc zarówno pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci zajmują się też sprawami tyczącymi się posiadania narkotyków, a także oszustw, wyłudzeń, kradzieży lub fałszerstw – również w wypadku pieniędzy, dokumentów, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy prawa karnego, wyrządzają znaczną szkodę wobec poszkodowanych, czyli mają negatywny wpływ na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne i na ich życie. Są to: rozboje, pobicia, wykroczenia na tle seksualnym, a także zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa. Najlżejsze karne sprawy powszechne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Gospodarcze sprawy karne należą do trudniejszych spraw, ponieważ dotyczą przestępstw w obrocie gospodarczym i mogą mieć niekorzystny wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci podejmując się spraw z zakresu gospodarki wśród innych działań reprezentacyjnych, dbają także o to, żeby procedury sądowe jak najmniej rzutowały na renomę, pozycję i interesy firm. Karne sprawy gospodarcze dotyczą przede wszystkim finansów, a także wszystkich czynności wpływających na szkodę spółki. Największą szkodę dla firm mogą powodować wszelkiego rodzaju oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Bardzo często realizowane przez kancelarię adwokacką postępowania dotyczą także malwersacji finansowych – w tym też internetowych oraz biernego lub czynnego łapownictwa, zwłaszcza kiedy ma zachęcać do działań na szkodę spółki. Pomoc prawna jest także możliwa w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Z reguły karne sprawy skarbowe są skutkiem niepoprawnego wykonywania rozliczeń podatkowych. Błędne prowadzenie rozliczeń zwykle nie pochodzi z braku wiedzy, a ze celowych działań. Prawo karne oddaje się przede wszystkim nieuczciwymi praktykami przedsiębiorstw, ale jest też zasadne w przypadkach, kiedy sprawy są prowadzone przeciwko uczciwym jednostkom w celu wyrządzenia szkody i ze względu na dokładny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest głównie niezbędny, kiedy dochodzi do wyłudzeń podatku VAT oraz oszustw podatkowych. Także kiedy w ciągu działań kontroli skarbowej zostają udowodnione zarobki z niejawnych źródeł. Zdarza się także, że poprzez sąd należy dopominać się poprawa deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne dotyczą osób, które wcześniej zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą w związku z tym wykonać konkretne czynności. Są to zatem sprawy powiązane z formą i wymogami odbywania wyroku i zapłatą grzywny albo wykonywaniem obowiązków, określonych przez sąd. Adwokat wspiera skazanego w staraniach o korzystniejsze warunki kary. Najpopularniejszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy obejmujące zawieszenia lub odroczenia wykonania kary, warunkowego zwolnienia przedterminowego albo przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Zwykle skazani także ubiegają się o wydanie kary łącznej w wypadku, jeśli dokonanych zostało więcej wykroczeń przed poznaniem wyroku lub zmianę formy odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Bywają także przypadki, w których osadzony żąda odszkodowania od aresztu śledczego, jeżeli jego zdrowie uległo pogorszeniu z uwagi na złe warunki w celi. Adwokat może także osiągnąć rozdzielenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej zaliczają się do kategorii wykroczeniowych spraw karnych. Pomimo to rezulataty tych działań mogą być dla sprawców znaczące i obejmować takie konsekwencje karne jak np.: zakazy zajmowania konkretnych stanowisk, spędzania czasu w określonych miejscach czy prowadzenia pojazdów. Często uwzględniane są tu też wszelkie zdarzenia i kolizje drogowe, choć zwykle są to mniej poważne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mają do czynienia w tej kwestii z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, uszkadzaniem mienia publicznego i prywatnego oraz ze śmieceniem. Wykroczeniowe sprawy karne to także niewłaściwe usuwanie odpadów, długotrwały brak dowodu osobistego albo kierowanie działalności gospodarczej bez koniecznego zgłoszenia. Te sprawy, choć mają niższą negatywna wartość podlegają równie sumiennej pracy adwokata, jak w wypadku innych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Strona używa cookies
Ok