Technologie pozyskiwania biogazu

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

W jakich miejscach biogaz może być podstawowym źródłem zasilania?

Po pierwsze w filtrowaniu ścieków, gdzie sfermentowane odpadki organiczne są kluczowym źródłem do wytwarzania energii. W efekcie udaje się unormować naloty ściekowe, zaś oczyszczalnia nie musi czerpać odmiennych źródeł napięcia. Osady ściekowe są materiałami ubocznymi, powstającymi w wyniku mechanizmu filtrowania ścieków. Fermentacja ma miejsce w oddzielnej komorze, gdzie substancja organiczna ulega biodegradacji za pomocą bakterii metanowych. Podczas ich „działania” jest wytwarzany właśnie biogaz. Po drugie – na składowiskach nieczystości publicznych (biogaz określany jest gazem wysypiskowym). Z nich przedostaje się bezpośrednio do atmosfery, robiąc w niej szkodliwe zmiany, m. in. unicestwiając sferę ozonową naszej planety. Szczególnie ważne jest, żeby go „wychwytywać”, ponieważ za obfite stężenie metanu wymieszanego z powietrzem jest niepokojące oraz – po prostu – może wybuchnąć. Świetnym środkiem na pozbycie się tego problemu jest odgazowanie składowiska odpadów. Mamy możliwość to osiągnąć na dwa sposoby: biernie i aktywnie. W pierwszej sytuacji całkowitą pulpę odpadową należy przebić na na całej powierzchni, zaś w odwiertach położyć rury perforowane, przez które będzie przesuwał się biogaz. Wykończeniami rur są pochodnie do spalania biogazu. Niebezpieczeństwo jest faktycznie eliminowane, ale ten sposób posiada jeden wielki minus: gazu uwalniającego się z wysypiska nie można w żaden sposób zużytkować. W całości zostaje spalony przez pochodnie. Zatem skuteczniejszą metodą jest aktywne odgazowanie, gdzie biogaz jest lekko zasysany przez moduł ssąco – regulacyjno – pompujący. Szczelność wysypiska odpadów bazuje na dwóch pokrywach: rekultywacyjnej i glinowo – piaskowej. Gospodarstwa rolnicze również stosują technologie oparte na biogazie (biogazownie rolnicze), który płynie przykładowo z pozostałości po produkcji agrarnej lub odchodów zwierząt gospodarskich.

Atuty wykorzystywania instalacji biogazowych

Oprócz eliminacji wydzielania do atmosfery toksyn, zalet z wykorzystywania biogazu jest co najmniej kilka. Biogaz należy do Odnawialnych Źródeł Energii, zatem im więcej osób będzie z niego korzystało, tym skromniejsze będzie zapotrzebowanie na kopalne surowce energetyczne (w czasie ich rozpalania wytwarzają się toksyczne związki). Jego właściwością jest podwyższanie jakości obornika (powstaje tzw. poferment, inaczej przefermentowana gnojowica, która posiada mniejszą zawartość „złych” bakterii i jest oczyszczona z chwastów), skłonność do utrzymania stabilizacji humusu w ziemi i redukcja patogenów (w rezultacie higienizacji). Co istotne, za pomocą biogazu, spada o prawie 80% siła „brzydkich zapachów”, zaś wody powierzchniowe oraz gruntowe udaje się w dużym stopniu „wybawić” od zanieczyszczeń.

Postanowienie: Stawianie biogazowni

Wzniesienie instalacji biogazowej najlepiej polecić firmie, która ma bogate doświadczenie oraz odpowiednie upoważnienia. W Toruniu wiodącą firmą jest Wagra, która świadczy takie usługi, jak: projektowanie budowy gazowych, ich budowę, montaż oraz nadzór, rekultywację obszarów zielonych, organizowanie i wybudowanie systemów odgazowania wysypisk odpadów, zamontowanie całej instalacji do pozyskiwania biogazu ze ścieków, osobnych pomp do jego odsysania i założenie generatorów prądu. Przedsiębiorstwo ma znakomitej jakości sprzętem, w tym taborem samochodowym z zapleczem socjalnym, i przeprowadzania prób szczelności instalacji.

Ile kosztuje budowa?

Koszt wybudowania biogazowni jest uzależniony od sporej ilości elementów, m.in. od umiejscowienia, wariantu substratu, który będzie w niej przerabiany bądź sumy dofinansowania. Standardowy koszt wynosi prawie 15 mln zł/MW, zaś inwestycja będzie opłacalna w ciągu 3 lat. Jeśli chodzi o mniejsze systemy na biogaz, które mają moc 230 kW, to wkład wynosi około 21 mln zł w przeliczeniu na 1 MW. Wkład zwraca się w prawie 5 lat. Należy wspomnieć, że biogaz trzeba zaliczyć do jednego z niezwykle stabilnych materiałów energetycznych. Proces fermentacji masy organicznej jest procesem nieustannym, co oznacza, iż występuje przez pełen rok. pełen Instalacja biogazowa może wtedy nie tylko się zwrócić, ale także przynosić znaczne dochody. Jest to zależne od okresu przebywania w instalacji biomasy, wielkości zasobników lub poziomu zagospodarowania powstałego ciepła.

Jaki rejon będzie idealny pod instalację na biogaz?

Przede wszystkim ten, do którego inwestor posiada prawo (ma umowę własności albo najmu), ma przynajmniej 2-3 ha i nie posiada wyglądu wydłużonego, smukłego czworoboku. Przed rozplanowaniem struktury należy zorientować się, czy w przeciągu paru lat nie uda się pozyskać pobliskich pól (przydadzą się do modernizacji systemu wykorzystywania sfermentowanej materii biologicznej). Następnymi krokami są: obejrzenie projektu zagospodarowania przestrzennego, usytuowania biogazowni wobec kolejnych zabudowań, m in. domków jednorodzinnych, usytuowania sieci energetycznej, uzbrojenia terenu oraz odległości od zasobu materiału.

Jeśli jesteś zainteresowany generowaniem i użytkowaniem biogazu, kliknij w niniejszy odnośnik – Odgazowanie składowiska odpadów

Strona używa cookies
Ok