Odgazowanie składowiska odpadów

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

OZE – nowoczesne technologie pozyskujące ekologiczną energię

Odnawialne Źródła Energii (innymi słowy: OZE) są w Polsce i za granicą nadzwyczaj popularne, o czym decyduje ich nieskomplikowana dostępność, ilość i naturalny mechanizm odnawiania za sprawą naturalnych procesów środowiskowych. Do takich źródeł przynależy:

 • geotermia
 • energia solarna
 • energia pochodząca z przepływu wody
 • energia otrzymywana za pomocą turbin wiatrowych
 • energia z materii organicznej

Energią biomasy określa się biogaz wysypiskowy, biogaz agrarny, szczątki drzewne, słomę oraz uprawy energetyczne. Z biomasy mamy szansę pozyskać dwie postaci energii – cieplną i elektryczną. Oprócz tego możemy zużyć ją do wygenerowania paliwa.

Natomiast tzw. czysta biomasa to rośliny, ich komponenty, półwyroby pochodzące z przetwórstwa drzewnego, skrawki drewnopochodne powstające podczas różnych procesów w przemyśle papierniczym, tłuszcze, oleje, osady ściekowe, skrobia, łój zwierzęcy, odrzuty powstające w czasie oczyszczania ścieków i paliwa, np. – eteryzowany bioetanol, biodiesel i biogaz (więc te półprodukty oraz komponenty, które wcześniej powstały w 100% z biomasy). Powinniśmy mieć na uwadze, że biogaz uzyskuje się również samorzutnie w rezultacie rozkładania się substancji organicznej. Jeśli chodzi o rodzaj podłoża, jakie jest używane przy celowej produkcji biogazu, wyróżnia się:

 • źródła komunalne, m. in. odpady pochodzące z materii organicznej
 • źródła wypływające z sektora spożywczego, m. in. odpady z mleczarni
 • źródła zwierzęce, np. gnojowica
 • źródła pochodzące z produkcji roślinnej, m. in. uprawy energetyczne

Jakie warunki muszą być spełnione, aby otrzymać biogaz?

Każda instalacja dedykowana do otrzymywania biogazu posiada indywidualną konstrukcję jeśli chodzi o zastosowany materiał. W sposób ogólny jednakże można wypunktować najistotniejsze jej elementy, bez jakich wcale nie byłaby w stanie pracować: maszyna do początkowej obróbki biomasy, komora (przeznaczona do fermentacji materiału), instalacja gazowa, mechanizm grzewczy, instalacja elektromagnetyczna i instalacja, w której będzie można przetworzyć gnojownicę. W obszarze przygotowywania i montażu instalacji biogazowych dobrą opinią w Toruniu cieszy się przedsiębiorstwo Wagra. Od 2010 r. posiada własną pracownię, gdzie przygotowuje się całościową dokumentację, np. sieci gazowych średniego ciśnienia, przyłączy i instalacji dla domków jednorodzinnych i domów wielorodzinnych albo bioelektrowni opierającej się na gazie wysypiskowym (a zatem biogazie).

Decydującymi jego składnikami są: metan (80%) i dwutlenek węgla (do 37%). Do innych pierwiastków kwalifikuje się, m.in. azot (do 7,5%). Metan łatwo się zapala, natomiast w wyższym nasyceniu – wybuchowy. Dlatego świetnym środkiem na zabezpieczenie energii dla domu i ochrona przyrody (metan uszkadza bowiem warstwę ozonową Ziemi) jest budowa właściwego systemu do odgazowywania.

Biogazownia oraz elektrociepłownia wcale nie są tym samym. Pierwsza struktura jest wykorzystywana wyłącznie do produkowania biogazu, druga – do otrzymywania energii elektrycznej i termicznej z biogazu. Biogazowania jest jednym z modułów elektrociepłowni na biogaz.

Dwa podstawowe sposoby na odgazowanie

Najprostszym jest odgazowanie bierne, które opiera się w skrócie na wykopywaniu w bryłach wysypiska odwiertów (przez całą ich grubość). Wtedy rozkłada się w nich rury z otworami – w środku będzie biegł gaz. Zostanie spalony przez specjalne pochodnie do spalania biogazu, natomiast efektem ubocznym jest woda oraz dwutlenek węgla. Z wykorzystaniem owej technologii szkodliwe gazy praktycznie w ogóle nie są przekazywane do atmosfery. Aktywne Odgazowanie składowiska odpadów bazuje na wykorzystaniu analogicznej struktury, ale różnicą jest przyłączenie jej do kanałów gazowych z segmentem ssąco – regulacyjno – pompujących. Przy jego użyciu biogaz wysysany jest ze składowiska odpadów w „spokojniejszy” sposób. Poza tym pokrywa się je warstwą glinowo – piaskową oraz rekultywacyjną. Żeby otrzymać maksymalną szczelność, osadza się w niej nieprzepuszczalną folię. Gaz powstały za sprawą odgazowania aktywnego stosuje się przede wszystkim do produkcji ciepła (kotłownie gazowe), energii elektrycznej (generatory) oraz cieplnej (jednocześnie z elektryczną; w jednostkach kogeneracyjnych). W dokonaniu właściwego wyboru pomogą specjaliści z firmy Wagra, którzy posiadają odpowiednią wiedzę oraz kompetencje w projektowaniu oraz uruchamianiu takich instalacji. W ofercie mamy możliwość wyszukać takie usługi, jak:

 • konstrukcja kompletnych systemów, pozwalających odgazować odpadki komunalne
 • odgazowanie składowisk śmieci za pośrednictwem systemu biernego
 • budowa instalacji do przekształcania oraz filtrowania biogazu (np. w oczyszczalniach ścieków)
 • instalacja maszyn magazynujących

Pracownicy firmy w jakiejkolwiek chwili zapewniają pomoc. Są w stanie przeprowadzić początkową analizę co do rentowności całej inwestycji. Ponad to mamy możliwość poprosić o wykonanie symulacji biogazowej, monitoring, restaurację i naprawę wszystkich urządzeń.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o Odnawialnych Źródłach Energii i metodach ich wykorzystania, ten odnośnik przekieruje Cię na odpowiednią stronę – Instalacje biogazowe

Strona używa cookies
Ok