W jakich sprawach pomaga notariusz?

kancelaria notarialna z Torunia profesjonalny notariusz umowy notariusz sporządzanie dokumentów

kancelaria notarialna z Torunia profesjonalny notariusz umowy notariusz sporządzanie dokumentów

Z jakimi rzeczami należałoby iść do kancelarii notarialnej?

W naszym kraju osoba mająca posadę notariusza zajmuje niezmiernie istotną rolę, gdyż wcale nie jest tylko – jak to się potocznie określa – osobą, której mogą zaufać obywatele, lecz też kimś, kto doskonale orientuje się w tajnikach prawa. Notariusz jest stąd przedstawicielem publicznym – tak jak funkcjonariusz policji – i jego przeznaczeniem jest pamiętanie zawsze o interesach Klienta. Do notariusza zawsze przychodzi się z pewną sprawą oraz powinniśmy posiadać ze sobą wszelkie potrzebne dokumenty. Te, jakie będą przez niego utworzone są przyjmowane jako dokumenty oficjalne i mają tzw. moc prawną. Mówiąc inaczej, to co było w takich aktach prawnych sformułowane wchodzi w życie. Nie ma się więc czemu dziwić, iż do notariusza obowiązkowo należy zabrać, m in. umowy dotyczące ubezpieczenia, testament bądź umowę nabycia domu.

Najistotniejszym zobowiązaniem notariusza jest robienie wszystkiego jednomyślnie z nakazami prawa, jednomyślnie z osiągniętą widzą i kwalifikacjami. Krótko mówiąc nie może stąd dojść do takiej sytuacji, kiedy notariusz intencjonalnie oszukuje swoich Klientów wprowadzając w życie liczne niedociągnięcia oraz przeinaczenia. Każdego notariusza obliguje Kodeks Etyki Zawodowej, który dokładnie podaje to, w jaki sposób notariusze koniecznie muszą postępować.

Umowy, które przygotowujemy na własne potrzeby, m in. umowę najmu mieszkania, zaświadczenie o pełnomocnictwie lub zaświadczenia o przekazaniu darowizny, w sumie nie są objęte wiążącym potwierdzaniem przez notariusza. W większości przypadków widnieje na nich pieczątka notarialna, jeśli zależy nam na tym, żeby podnieść wagę oraz autentyczność przekazanego dokumentu. Mówiąc w skrócie mówiąc – wcale nie ma takiego przymusu, więc nie powinniśmy denerwować się o następne potwierdzenia.

Polskie prawo uwzględnia także takie okoliczności, w których notariusz jest zwyczajnie niezbędny. Zaliczają się do nich akty, które bez jego pieczęci są uznawane za nieważne.

W dalszej części artykułu znajdują się niektóre spośród opisanych dokumentów:

Oświadczenia nabycia oraz sprzedaży wszelkich nieruchomości – apartamentów, domów, działek przeznaczonych pod budowę domu, obszarów rolniczych, działek rekreacyjnych itp.

Przekazanie darowizny, jeżeli darowizną jest nieruchomość

Sprzedaż prawa do lokalu spółdzielczego

Umowa małżonków o osobnych majątkach, a zatem tzw. intercyza

Rozdział spadku, jeżeli mieści się w nim dowolna nieruchomość

Dokumenty dla spółek, np. zbycie udziałów

Wyszczególnione powyżej dokumenty muszą posiadać koniecznie pieczątki i podpis notariusza. Pozostałe w sumie nie muszą mieć kształtu aktu notarialnego, wolno sporządzać je w swobodny sposób. Warto wspomnieć, iż wyłącznie umowy zatwierdzone przed rejentem naprawdę są zgodne z przepisami.

Jeśli chodzi o spółki handlowe, wówczas muszą one zawierać w asyście notariusza, m.in. statuty, papiery tyczące się majątku zakładowego, zaświadczenia tyczące się podjęcia poprzez partnera pewnej części wkładów.

Sporządzenie umowy w Kancelarii Notarialnej i oznakowanie jej pieczątką oraz autografem rejenta podlega właściwym taksom. Są one stosunkowo duże, jednakże zależą szczególnie od wartości obiektu umowy. Jeśli jakakolwiek osoba pragnie zbyć nieruchomość wartą parę milionów złotych, to powinna liczyć się z gigantycznymi opłatami. Maksymalna taksa jest ustalona przez Ministra Sprawiedliwości, jednak i tak jest ona wysoka. Rejenci wcale nie są przymuszeni do wdrażania największych stawek, zaś co najistotniejsze – konkurencja sama wymusza ich obniżenie. Do notariusza chodzimy zazwyczaj w szczególnie istotnych okolicznościach, więc tych jakie wymagają uwierzytelnienia poprzez osobę trzecią czy planujemy przechować pokaźną sumę pieniędzy.

Czy istnieją ponadto jakieś opłaty oprócz taksy notarialnej?

Oprócz tego, że osoba mająca posadę notariusza musi pobrać za swoją pracę honorarium, powinniśmy zapłacić podatek, przykładowo od czynności cywilnoprawnych oraz uiścić opłaty sądowe. Sumy te są przedstawiane przez notariusza odpowiedniemu urzędowi skarbowemu czy sądowi. Na każdym dokumencie trzeba dokładnie skontrolować, co powinniśmy spłacić. Bardzo często Petenci dzwonią do Kancelarii w Toruniu i chcą szybko pozyskać informacje dotyczące tego, ile wynoszą wszystkie należności. Wyłącznie w wypadku taksy notarialnej jest opcja negocjacji ceny, gdyż na inne opłaty notariusz zwyczajnie w ogóle nie ma wpływu.

Czego nie wolno robić notariuszowi?

Po pierwsze – rejenci mówiąc w skrócie nie powinni podejmować się zajęć, które przeszkadzałyby w każdym sensie w spełnianiu obowiązków osoby zaufania publicznego. Osoba mająca posadę notariusza w ogóle nie może zatem zajmować się dziedziną handlu, pośrednictwem (przykładowo w zakupie domów) albo doradztwem w interesach.

Po drugie – nie powinien podejmować pracy bez akceptacji izby notarialnej, ma prawo jednakże wybrać zawód naukowca, nauczyciela albo będącego zestawieniem obu.

Po trzecie – pod jedną nazwą ma możliwość funkcjonować wielu rejentów (m in. w formie spółki cywilnej) jednak z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jeśli chcesz dowiedzieć się dużo więcej, wejdź w odnośnik po prawej stronie – Kancelaria notarialna

Strona używa cookies
Ok