Na co zwrócić uwagę przy tworzeniu testamentu?

Przygotowanie testamentu służy przekazaniu własnego dobytku jako następstwo śmierci. Testament jest pismem urzędowym, wewnątrz którego przedstawia się te osoby, jakie dostaną spadek. Aby dokument był pełnomocny musi realizować kilka wymagań zapisanych w prawie spadkowym. Głównie osoba planująca spisać testament, musi mieć zdolność czynności prawnych oraz spisać go bez pośredników przy pełnej świadomości czynu. Testament obowiązuje dopiero w chwili otwarcia spadku, to znaczy po śmierci spadkodawcy. Przed tym przekazanie dobytku na bazie testamentu jest bezprawne. Zgodnie z przepisami spadkodawca może zapisać testament w 3 formach, ale według każdej z nich należy spełniać pewne wytyczne.

Jakie są formy testamentu?

Testament własnoręczny – zgodnie z tą formą testator musi zapisać pełną treść testamentu pisemnie oraz uzupełnić go datą oraz podpisem. Tak samo ważne jest, aby z treści jasno wynikało, komu przepisany zostanie dobytek oraz w jakiej części, jeżeli np. zostanie podzielony na więcej niż jedną osobę. W takiej formie niedozwolony jest wydruk z komputera.

Testament ustny urzędowy – występuje z reguły jako akt notarialny. Z praktyki notariuszy wynika, że bezpieczniej jest wybrać ten rodzaj testamentu, nie tylko patrząc na to, że notariusz zatroszczy się o poprawność dokumentu. Pisane ręcznie testamenty są z reguły podważane, gdy dochodzi do konfliktów wśród spadkobierców. Zapisanie testamentu w kancelarii notariusza daje pewność, że testament będzie zgodny z wymogami . Przygotowuje się go w towarzystwie 2 świadków, którzy tak jak spadkodawca oraz notariusz składają podpisy poświadczające sporządzenie dokumentu. Innym poświadczeniem jest też protokół zapisywany w ciągu spotkania.

Testament ustny szczególny – obowiązuje tylko wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo niespodziewanej śmierci spadkodawcy. Dotyczy to sytuacji szczególnych np. wojny, epidemii, ciężkiej choroby. Taki testament może zostać sporządzony w jednoczesnej obecności trzech świadków oraz musi zostać spisany, po czym podpisany przez przynajmniej 2 świadków.

Ważne jest też to, że każdy testament stanie się nieprawomocny jeżeli spadkodawca sporządzi go zmuszony albo pod wpływem błędu, czyli jeżeli nie zostanie stworzony świadomie oraz z własnowolnie. Ponadto testament zawiera wolę jednej osoby, więc nie może zostać spisany np. przez małżonków wspólnie.

Przygotowywanie testamentu u notariusza przynosi korzyści

Notariusz powinien odmówić spisania testamentu jeśli tylko nie jest pewien, czy spadkodawca oświadcza wolę zmuszony albo nie jest w pełni świadomy swojej decyzji. Jeżeli nie ma w tej kwestii żadnych wątpliwości, na równi z bazową zaletą – przekonaniem, że spisany u notariusza dokument jest zgodny z prawem oraz ważny, znajdujemy także inne korzyści płynące ze spisania testamentu u notariusza.

Dzięki asyście notariusza przygotowanie dokumentu nie powinno być trudne, a ponadto jego postanowienia będą czytelne oraz nie pozostawią wątpliwości co do woli spadkodawcy. Testament w formie aktu notarialnego nie będzie łatwy do podważenia w przypadku konfliktów pomiędzy spadkobiercami albo osobami trzecimi, jakie nie będą zapisane w testamencie.

Co więcej, warto mieć na uwadze, że wszelkie akty notarialne spisane u notariusza muszą zostać w kancelarii notarialnej. Wszystkie osoby uczestniczące zabierają zaledwie odpis. To oznacza, że oryginał przechowywany jest bezpiecznie i nawet kiedy odpis ulegnie zniszczeniu albo zaginie, bez większych trudności można odebrać następny u notariusza.

Przygotowanie testamentu u notariusza pozwala też na wpisanie go w Rejestrze Testamentów. To prosta baza danych, dzięki której spadkobiercy mogą odszukać informację, w jakiej kancelarii notarialnej przechowywany jest testament, gdzie są uwzględnieni. W Rejestrze nie ma dostępu do treści testamentu, a wiadomość o tym, że konkretna osoba w ogóle przygotowała testament jest tajna do końca jej życia. Rejestr tylko i wyłącznie pomaga odkryć miejsce testamentu, a sam zapis jest darmowy, dobrowolny i w każdym momencie można z niego zrezygnować.

Czy w testamencie można zapisać na kogoś konkretną rzecz?

Zapisanie konkretnej rzeczy majątku jest dostępne tylko przy zastosowaniu testamentu w formie aktu notarialnego i tylko poprzez zapis windykacyjny. Wykorzystując ten zapis u notariusza, zyskujemy możliwość przekazania przedmiotu majątkowego (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), prawo majątkowe zbywalne, a nawet gospodarstwo rolne albo przedsiębiorstwo. Ważne jest, aby w chwili otwarcia spadku ten konkretny przedmiot był własnością spadkodawcy, w przeciwnym razie taki zapis będzie nieważny.

Czy da się odwołać testament?

Pełnomocnym testamentem stanie się ten spisany jako ostatni, dlatego najłatwiejszym sposobem na unieważnienie dokumentu, jest przygotowanie nowego. W nowym testamencie sporządzonym u notariusza, uwzględnia się unieważnienie poprzedniego. Jeśli nie będzie tego wskazania aktualny testament unieważnia poprzedni o tyle, o ile nie są ze sobą zgodne. Unieważnić można także poprzez zniszczenie testamentu albo pozbawienie go cech, które wskazują jego ważność. Testament może być odwołany w całości lub tylko częściowo.

www.notariusze-torun.eu

Strona używa cookies
Ok