Opodatkowanie spadku – porady prawnika

adwokat toruń zrzeczenie się spadku podstawy dziedziczenia

adwokat toruń zrzeczenie się spadku podstawy dziedziczenia

Jakie opłaty obowiązują spadkobierców?

Po odejściu bliskiej osoby, np. małżonka lub matki, na ogół dostajemy spadek. W wybranych sytuacjach niezmiernie cieszy on spadkobierców, bowiem łączy się z dużymi zyskami. W takiej sytuacji trzeba bezwarunkowo zapłacić podatek do właściwego urzędu, bowiem wskazaną rzecz przedstawia ustawa z dnia 23 lipca 1983 r. o podatku od spadków oraz darowizn. Należy mieć na uwadze, iż możemy nabyć w spadku nie tylko pieniądze i dom, lecz też niespłacone zobowiązania. Jeśli siostra lub brat nie spłaci ich w trakcie swojego życia, wtedy przechodzą na pozostałych członków rodziny. Można się przed tym oczywiście ustrzec, m. in. wyrzekając się spuścizny aprobując stosowną umowę. Dobrze jest iść do profesjonalnego prawnika, który wyjaśni nam tajniki prawa i zasugeruje, w jaki sposób powinniśmy działać.

Które dobra materialne są opodatkowane?

Obiektem opodatkowania mogą być dla przykładu: dziedziczenie zwykłe, otrzymywanie majątku zapisanego w testamencie, zachowek (w przypadku kiedy następca został przeoczony w testamencie), depozyty finansowe (w takim przypadku zmarły członek rodziny powinien złożyć tzw. dyspozycję na wypadek śmierci), kapitały inwestycyjne, jak i pełen majątek występujący za granicą (lecz w tym miejscu w momencie otwarcia spadku nabywca musi posiadać polskie obywatelstwo lub być polskim rezydentem podatkowym).

Trzeba pokryć jeszcze podatek w takiej sytuacji, kiedy uprawomocni się orzeczenie sądu w sprawie spuścizny. Mówiąc inaczej, jeśli sąd uzna zyskanie spadku. Jeżeli zatrudniamy w rzeczonej kwestii adwokata, wtedy on musi nam powierzyć rozstrzygnięcie sądu. Podobnie jest wówczas, kiedy akt notarialny poręczający dziedziczenie będzie zarejestrowany.

Kwoty zwolnione od podatku

Jest szereg sytuacji, w których krótko mówiąc nie trzeba pokrywać podatku od dziedziczenia czy darowizny. W regulaminach przedstawia się trzy grupy podatkowe. Do pierwszej należy bliska rodzina: partner, zięć lub teściowie. Do drugiej przynależą dzieci siostry, ciotki bądź małżonkowie rodzeństwa. Do trzeciej grupy przynależą inni nabywcy majątku. Opłaty wolne od podatku są określane zgodnie z grupą, do jakiej został zaliczony spadkobierca. Dla pierwszej grupy jest to opłata prawie 10.000 zł, dla drugiej – więcej niż 7.000 zł, a dla trzeciej – prawie 5.000 zł. W przypadku, jeżeli wartość majątku nie przewyższy przytoczonych wcześniej kwot, nie trzeba dawać dodatkowych formularzy do urzędu skarbowego.

Tymczasem, jeżeli zdobędziemy spadek, jakiego wartość będzie o wiele wyższa aniżeli opłata wolna od podatku, wówczas należy oddać oświadczenie podatkowe. Mamy obowiązek wykonać to w urzędzie położonym w obszarze zamieszkania dziedzica w ciągu jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu. W następnej kolejności dostaniemy opinię urzędu o wielkości podatku, jaki musimy spłacić w przeciągu 14 dni. Podatek oscyluje w granicach od kilku do kilkunastu procent i zależy od zaliczenia do konkretnej kategorii podatkowej.

Czym jest zrzeczenie się spadku?

Zgodnie z przepisami każdy spadkobierca posiada swobodę zrezygnowania z dziedziczenia majątku, np. w sytuacji, kiedy po zmarłym rodzicu pozostają jakieś długi. Podług kodeksu cywilnego (art. 1048) następca czasami może zaaprobować ugodę ze spodziewanym spadkodawcą, w jakiej zrzeka się dziedziczenia. Taką umowę trzeba przyjąć przed otwarciem spadku oraz jest ona przygotowywana w przypadku śmierci spadkodawcy. Ugodę należy bezwarunkowo zawrzeć u notariusza, gdyż inaczej nie będzie nigdzie uznawana.

Trzeba pamiętać, iż pierwszym z kluczowych efektów wyrzeczenia się dziedziczenia jest całkowite wyłączenie ze spadkobrania dzieci, wnuków i kolejnych bliskich. W ogóle nie powinniśmy też w niniejszej sytuacji uzyskać zachowku.

Po wyrzeczeniu się dziedziczenia można wnioskować o przywrócenie owego prawa w dwóch sytuacjach:

1. Testator zapisuje nas w testamencie – w tym przypadku nie chodzi o otrzymywanie majątku z mocy ustawy, ale o dziedziczenie z ramienia testamentu.

2. Powinniśmy iść po raz drugi do rejenta i zawrzeć umowę o ponowne ustanowienie prawa do majątku.

Czym jest zachowek i kto może go dostać?

Każdy z nas posiada pozwolenie do zarejestrowania testamentu i wykluczenia z niego poniektórych członków rodziny, np. wszystkich, którzy co najmniej kilka lat nie interesowali się naszym losem. Ponadto jedyną osobą włączoną do testamentu jest ktokolwiek spoza rodziny. Zachowek przysługuje dzieciom, wnukom, osobom w związku małżeńskim i rodzicom, którzy:

  • Mówiąc w skrócie nie byli w testamencie wydziedziczeni
  • Nie zrezygnowali ze spuścizny
  • Nie poddali w wątpliwość spuścizny
  • Nie zostali wzięci za niemoralnych
  • W przypadku małżonka – w przypadku kiedy nie doszło do rozwodu z winy ewentualnego następcy

Jeśli zaintrygował Cię powyższy tekst, wejdź w link po prawej stronie – www.prawnik-torun.net – a wyszukasz znacznie więcej informacji, m.in. porady prawne.

Strona używa cookies
Ok