Kim jest notariusz?

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz jest zawodem wymagającym dokładności i bogatej znajomości prawa. Priorytetowym zadaniem każdego notariusza jest ochrona czynności prawnych, oraz zapobieganie występowaniu konfliktów na tle różnych sytuacji życiowych. Notariusz stoi zatem na straży litery prawa, zabiegając o ochronę prawną swoich Klientów.

Notariusz prócz tak podstawowych zadań jak konstruowanie aktów notarialnych zajmuje się także innymi sprawami, takimi jak choćby przechowywanie pieniędzy. Spora część z nas zapewne uważa, że kancelaria notarialna to biuro z bogato wyposażonymi regałami i drewnianym biurkiem za którym przesiaduje biegła Pani Notariusz. Teraz taki obraz biura notarialnego jest już historią, bowiem co raz więcej notariuszy spisuje dokumenty na laptopach, przechowując wszelkie akta i umowy na urządzeniach cyfrowych. Faktycznie, notariusze to niezwykle praktyczni urzędnicy, którzy upraszczają wiele co dziennych czynności, jak na przykład kupno domu.

W dalszej części wpisu powiemy ci jakie czynności wykonuje każdy notariusz i co należy do jego głównych zadań.

Notariusz – zawód, jakich mało

W zamierzchłych czasach notariusz określany był regentem. Osobistość ta zobowiązana była do wykonywania władzy za króla w trakcie gdy nie mógł urzędować. Naturalnie w dzisiejszych czasach notariusze zajmują się czymś całkiem odmiennym, jednakże część ich działań jest jednoznacznie scalona z działalnością państwa. Choćby konstruowanie aktów notarialnych poświadczających własność wybranej posiadłości.

Co trzeba zrobić, aby stać się notariuszem z krwi i kości. Jest to dość zawiły mechanizm, aczkolwiek co rocznie wiele osób uzyskuje promocję na to stanowisko. Każdy kto chce zostać urzędnikiem notarialnym musi na początku odbyć studia prawnicze. Następnym warunkiem jest ukończenie aplikacji notarialnej, która trwa 3,5 roku i kończy się pisemnym egzaminem z wiedzy na temat zawodu notariusz. Po sfinalizowanej praktyce aplikacyjnej, konkretna osoba zostaje powołana notariuszem przez Ministra Sprawiedliwości, który ostatecznie decyduje o siedzibie kancelarii.

Notariusze nie są, jak spora liczba osób uważa, urzędnikami publicznymi. Korzystają jednak z zbioru praw publicznych, między innymi z specjalnej ochrony osobistej. Poszczególny aspekt pracy notariusza jest wyszczególniony w dokumencie prawnym prawo o notariacie. Dobrze zaakcentować, że pensja notariusza jest określona z góry. Jest to taksa notarialna

Czym zajmuje się notariusz?

Jak już nadmieniliśmy służba notariusza jest dogłębnie opisana w akcie prawnym prawo o notariacie. Co to oznacza? Notariusz nie jest w stanie realizować innych prac, niż te opisane w rzeczonej ustawie. Wykaz zadań notariusza jest zamknięty, zatem łatwo jest zweryfikować czym konkretnie zajmują się jednostki piastujące taki urząd.

Oto zupełna lista czynności notarialnych:

  • sporządzanie aktów notarialnych – akt notarialny to akt urzędowy, który może być wytworzony wyłącznie przez notariusza. Akt notarialny jest dokumentem nadzwyczajnym, bowiem poświadcza oświadczenie woli i jest dowodem na dokonanie pewnych czynności prawnych. Niektóre ustawy rezerwują formę aktu notarialnego dla ważności wyznaczonych czynności prawnych, takich jak np umowa przenosząca własność nieruchomości.
  • Sporządzanie poświadczeń – poświadczenie to jeszcze jedna czynność notarialna realizowana przez notariusza. Bardzo często poświadcza się własnoręczność podpisu na kopiach oryginalnego dokumentu.
  • Przekazywanie oświadczeń – czynność ta polega na doręczeniu drugiej stronie oświadczenia, które może rodzić dla niej konsekwencje prawne. Takie zlecenie przydaje się w trakcie trwania różnych sporów.
  • Redagowanie protokołów – notariusz po przez zredagowanie protokołu uwierzytelnia zrealizowanie pewnej czynności prawnej. Najczęściej notariusz jest wynajmowany do spisania protokołu ogólnego zgromadzenia osoby prawnej
  • Przygotowywanie protestów weksli i czeków – protest weksla jest operacją, którą realizuje notariusz zgodnie z prawem wekslowym. Bodźcem do wykonania protestu może być nieprzyjęcie weksla lub odmowa pokrycia należności weksla.
  • Przechowywanie dokumentów – notariusz przechowuje nie tylko akty prawne, ale także kapitał, papiery wartościowe i inne rzeczy oznaczone w konkretnych przepisach prawa.
  • Sporządzanie odpisów dokumentów – odpis jest przeważnie powtórzeniem oryginału dokumentu. Urzędnik w ten sposób potwierdza, że replika dokumentu jest tożsama z jego pierwowzorem.
  • Pisanie aktów prawnych – notariusz na życzenie strony jest zobligowany do skonstruowania danego aktu prawnego.

Jak na pewno dostrzegliście praca notariusza nie jest wcale taka banalna. To od jego osoby zależy powodzenie dokonania danej czynności prawnej. Dzierży on na swoich barkach dużą odpowiedzialność zawodową, gdyż celem jego działalności jest w głównej mierze zapobieganie konfliktom prawnym.

Obok wyżej wymienionych czynności notarialnych, każdy notariusz zajmuje się także szeregiem innych mniejszych zadań wyznaczonych w przepisach odrębnych, na przykład odbieraniem oświadczenia o przyjęciu spadku.

Jeśli szukasz notariusza, który roztropnie podchodzi do swojej pracy i cieszy się uznaniem Klientów, obowiązkowo skonsultuj się z kancelarią notarialną Aleksandry Radzińskiej. Tutaj znajdziesz najbardziej kluczowe informacje kontaktowe.

Notariusz Aleksandra Radzińska
ul. Szeroka 7, 87-100 Toruń

Strona używa cookies
Ok