W naszym kraju pracowanie jako notariusz jest uznawane za wyjątkowo elitarny zawód, ponieważ wcale nie jest tylko – jak to się zazwyczaj zwykło mówić – osobą, której mogą zaufać komórki społeczne, ale także kimś, kto świetnie odnajduje się w złożoności kodeksów i przepisów. Przedstawiciel notarialny powinien dbać o interesy swoich Klientów i troszczyć się o nich najlepiej jak potrafi. Najważniejsze zapytanie – jakie kwestie możemy powierzyć notariuszowi i jakie poniesiemy koszty? Przed wami krótki opis dotyczący notariuszy w Polsce.

Notariusz w Polsce – historia

Zacznijmy od krótkiej notki historycznej. Jeśli wierzyć legendom – notariat nad Wisłą miał narodzić się w XII wieku, czego mają dowodzić nadania królewskie z epoki Bolesława Krzywoustego. Za to potwierdzony w 100% jest fakt, kiedy to papież Marcin IV upublicznił decyzję uprawniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do mianowania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy znany polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został przygotowany przez notariusza Budzisława, działającego z ramienia kancelarii arcybiskupiej. Późniejsze dokumenty pojawiały się ustawicznie po 1309 r. Notariat polski rozwijał się głównie w XIV wieku, kiedy to nasz kraj prowadził z Krzyżakami pertraktacje zobowiązujące do przedstawienia rzetelnych dokumentów i innych zaświadczeń notarialnych. W tym samym okresie obowiązywały już statuty synodalne, normujące zakres prac notariuszy.

Przez lata notariat istotnie się rozwinął, a kluczową rolę odgrywał też gdy byliśmy pod zaborami, tj. na przestrzeni niemal 124 lat, gdy nie istniało państwo polskie – notariusz stał się wtedy osobą zaufania publicznego, poprzez kojarzenie go z polską tradycją ziemiańską i kulturą kupiectwa.

Kiedy już udało nam się uwolnić z kajdan zaborów, upłynęło 15 lat zanim wyklarowało się Polskie prawo o notariacie. Zaczęto je stosować w kolejnym roku, ale II wojna światowa i czasy tuż po niej sprawnie przeszkadzały w jego dobrym rozwoju. W czasach PRL, pracownicy notarialni byli urzędnikami państwowymi, ale nie mogli się czuć swobodnie, gdyż stale „pracodawca” dorzucał im kolejne obowiązki, na przykład redagowanie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko zmieniło się 14 lutego 1991 roku, w momencie, w którym polski Sejm RP uchwalił ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Ustawicznie modyfikowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – odnosi się do notariuszy, których obecnie w naszym kraju mamy ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – kogo wybrać i co załatwimy?

Rzetelny notariusz idzie ramię w ramię ze skodyfikowanym prawem, lecz po pierwsze, przekłada ponad inne sprawy najwyższe dobro Zleceniodawców.

Notariusz to funkcjonariusz publiczny, którego priorytetowym zadaniem będzie dbanie o bezpieczeństwo interesów prawnych każdego Zleceniodawcy , dlatego też w swojej realizacji powierzonego zadania powinien kierować się sumiennością i precyzją. Zatrudniony w kancelarii notarialnej to także człowiek, któremu Klienci przekazują ich sekrety i kłopoty , zatem jedną z najważniejszych cech, którą gwarantuje renomowana kancelaria notarialna będzie pełna dyskrecja.

Może jest to oczywiste, ale warto wybadać, czy notariusz, któremu zamierzamy zlecić ważne dla Was sprawy, ma systematycznie pomnażaną, branżową wiedzę. Upewnijmy się równolegle, czy kancelaria notarialna daje Wam bezpieczeństwo wszystkich kwestii związanych z transakcją. Pożądanym byłoby, aby była ona wyposażona w depozyt notarialny, w którym bez większych obaw zdeponujemy ważne dokumenty, gotówkę oraz papiery wartościowe.

Teraz czas na bardzo istotną sprawę. Jakie czynności notarialne są na liście ofertowej w renomowanej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kupowanie mieszkania – kancelaria notarialna

Bardzo często natrafiamy na to pytanie – jakie są wymagane dokumenty oraz jak wygląda proces zakupu mieszkania u notariusza. Nie mamy tutaj specjalnie wyjścia, albowiem przeniesienie własności nieruchomości bez przypilnowania formy aktu notarialnego będzie nieważne.

Zdecydowanie więcej ważnych papierów musi do kancelarii notarialnej dostarczyć ten, kto sprzedaje analizowane lokum. W przypadku kupującego, będzie to dość krótka lista, gdzie znajdziemy pieniądze, dokument potwierdzający tożsamość, NIP i niekiedy zaświadczenia z banku, potwierdzające wysokość kredytu, który został wzięty na to mieszkanie.

Gdy mówimy o sprzedającym – jest tego bardzo wiele, toteż najzwyczajniej w świecie wypytajmy o wszystko pracownika kancelarii. Od wyjaśnienia zawiłości związanych z dokumentami powinno się tutaj zacząć. Do najważniejszych dokumentów możemy zaliczyć: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz powinien obowiązkowo sporządzić akty i dokumenty tak, by były one klarowne i łatwe do zrozumienia dla obu podmiotów. Dopilnowanie, aby wszystkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były właściwe to dla wszystkich powinno być jasne i klarowne.

Kancelaria notarialna, dowiedz się więcej —> http://www.notariusze-torun.eu/

Strona używa cookies
Ok