Odszkodowanie to jedno z tych zleceń, które jest najczęściej obsługiwane przez naszą kancelarię adwokacką. Co rocznie mnóstwo osób doznaje szkód na skutek przeróżnych zdarzeń losowych, czy to wypadków w pracy, czy wypadków drogowych. Co raz częściej mówi się również o odszkodowaniach związanych z błędem lekarskim. Jako doświadczeni prawnicy mamy obowiązek zaprezentować Wam główne wiadomości dotyczące dochodzenia odszkodowań w różnych przypadkach. Mamy nadzieję, że ta publikacja podniesie Waszą wiedzę i rozproszy wszystkie wątpliwości związane z odszkodowaniami.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Pomimo, że w literaturze jurydycznej nie zostało ostatecznie zdefiniowane pojęcie błędu, w praktyce zakłada się, że błąd lekarski to niezgodne z dzisiejszą wiedzą działanie lub zaniedbanie, którego skutkiem jest zarażenie, obrażenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pacjenta. Błąd lekarski może być spowodowany przez złą ocenę, jeżeli spowodowała ona niekorzystne leczenie albo spowolniła odpowiednie leczenie, przyczyniające się do rozwoju choroby, sprzeczne z obowiązującą wiedzą lekarską leczenie i przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego, w rezultacie którego powstała dana szkoda, jak i wdrożenie produktu medycznego lub wyrobu lekarskiego, który okazał się być nieefektywny i niewłaściwy dla konkretnego chorego. W tej kwestii charakteryzuje się 3 fundamentalne warianty błędu lekarskiego: błąd diagnostyczny, błąd leczniczy i błąd techniczny. Odszkodowanie za błąd lekarski może być uzyskane w klasycznym procesie cywilnym, lub przed specjalną komisją do spraw rozstrzygania zdarzeń medycznych.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Wszystko rozpoczyna się od incydentu, który spowodował powstanie danej szkody. Wypadek drogowy definiowany jest jako wydarzenie w ruchu kontynentalnym, w którym partycypuje przy najmniej jeden samochód (z silnikiem mechanicznym lub bez takiego napędu) oraz którego rezultatem są straty w majątku lub szkody na uczestnikach zdarzenia. Pokrzywdzonym w incydencie drogowym może być zatem nie tylko kierowca wspomnianego pojazdu, czy jego pasażer. W wypadku komunikacyjnym mogą uczestniczyć również osoby jadące na rowerze, motocykliści i osoby piesze, które znalazły się po prostu w złym miejscu i w złym czasie. Najaktualniejszą podstawą kompensaty zadośćuczynienia jest szkoda. Szkoda może przybrać strukturę majątkową i niemajątkową, oraz rzeczową i personalną. Całokształt strat, które zaistniały w rezultacie incydentu, brany jest pod uwagę podczas analizy wielkości zadośćuczynienia. Tymczasem zanim towarzystwo ubezpieczeniowe rozważy zapłatę kwoty odszkodowawczej, my jesteśmy zobligowani do zgłoszenia wypadku samochodowego. Po zarejestrowaniu wydarzenia, ubezpieczyciel wysyła likwidatora, czyli specjalistę, który określa rozmiar szkód. Opracowany przez niego protokół jest podstawą decyzji udzielanej przez ubezpieczyciela. Cały mechanizm odzyskiwania odszkodowania trwa około 1 miesiąca.

Wypadek przy pracy – należy Ci się odszkodowanie

Zaprojektowana w 2002 roku uchwała o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych opisuje wypadek w pracy jako niespodziewane zdarzenie spowodowane okolicznością materialną wywołujące uraz lub śmierć, które nastało w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z świadczeniem przez zatrudnionego prostych funkcji albo rozporządzeń przełożonych,
  • w trakcie lub w związku z świadczeniem przez pracownika czynności na rzecz zleceniodawcy nawet bez polecenia,
  • w okresie pozostawania zatrudnionego w dyspozycji pracodawcy w drodze pomiędzy miejscem funkcjonowania zleceniodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze umowy.

Najistotniejszym fragmentem definicji jest sformułowanie zewnętrznej przyczyny wypadku. Zewnętrzna przyczyna wypadku w pracy określa właściwość, która wynikła bez zależności od osoby pracownika. Za przyczyny niezależne przyjmuje się między innymi funkcjonowanie maszyn, energii elektroenergetycznej, surowców chemicznych i sił natury. Ponadto wypadek pracowniczy może mieć również powiązanie z ignorancją odmiennych osób, które ponoszą odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie miejsca pracy lub szkodliwych artykułów. Wypadek przy pracy inicjuje całą, wielopoziomową maszynę procedur. Poszkodowany w wypadku w miejscu pracy ma możliwość otrzymywania pojedynczego zadośćuczynienia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co więcej, na zasadach ogólnych, może on żądać kompensacji doświadczonej szkody od pracodawcy przed sądem cywilnym.

Dochodzenie odszkodowania za jeden z przytoczonych tutaj przypadków może być uciążliwe dla osób, które nie posiadają właściwego doświadczenia. A możecie nam wierzyć, że o należyte zadośćuczynienie dobrze jest jest się postarać, choćby ze względu na to, że zdobyte pieniądze ułatwią Tobie powrót do zdrowia. Nasi prawnicy służą fachowym doradztwem i profesjonalną pomocą w obszarze odzyskiwania należnych odszkodowań i nie tylko.

Jesteśmy kompetentną kancelarią adwokacką z Torunia. Nasi adwokaci z zaangażowaniem zajmują się każdym zleceniem, nawet tym z pozoru niemożliwym. Zadziałamy na Twoją korzyść w każdej sprawie. Przyjdź do naszej kancelarii prawnej i otrzymaj błyskawiczną pomoc. Kancelaria adwokacka Toruń

Strona używa cookies
Ok