Pojazdy uprzywilejowanie – zdobywanie uprawnień, wymagania, rodzaje kursów

Kursy dla kierowców ochrony karetek wozów strażackich Pojazdy uprzywilejowane szkolenia

Kursy dla kierowców ochrony karetek wozów strażackich Pojazdy uprzywilejowane szkolenia

Co zawiera kurs na pojazdy uprzywilejowane?

W kilkunastu ośrodkach zajmujących się ulepszaniem techniki jazdy mamy możliwość przyuważyć propozycję kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Od dłuższego czasu cieszą się sporym wzięciem – zarówno te na sanitarki, jak i na samochody policyjne. Nie ma się czemu dziwić – mamy szansę po nich bardzo szybko znaleźć zatrudnienie. Przytoczone szkolenia mają tak naprawdę przygotować prowadzącego pojazd do należytego reagowania w wielorakich sytuacjach, nieraz niesłychanie uciążliwych oraz rzadkich. Realizowanie manewrów na drodze, przemieszczanie się z włączonym alarmem przez skrzyżowanie na czerwonym świetle czy jazda z dużą prędkością oraz gwałtowne wymijanie blokad na drodze – to jedynie niektóre z poleceń, które stoją przed kierowcami. Przeważnie trenerom bardzo zależy, by prowadzący opanował łatwość poruszania się pojazdem wówczas, kiedy wydaje się, że to niewykonalne. Stracenie kontroli w każdej minucie może spowodować groźny wypadek. Odbiorcami kursu są kierowcy, którzy zamierzają podjąć zatrudnienie w obywatelskich jednostkach zajmujących się ochroną ludzkiego zdrowia i życia, kontrolą porządku publicznego, przewożeniem wartości pieniężnych lub zatrzymywaniem pożarów.

Plan szkolenia zawiera zatem ćwiczenia realizowane na różnorodnych powierzchniach: na symulatorach poślizgu czy placu manewrowym. Kurs podstawowy trwa 14 godzin oraz obejmuje 6 godzin warsztaty teoretyczne oraz 8 godzin warsztatów praktycznych. Jakie tematy mają szansę pojawić się na zajęciach? W pierwszej kolejności z obszaru przepisów ruchu drogowego, zagadnień powstawania wypadków na trasie, psychologii przewozu bądź metody jazdy w utrudnionych warunkach. Kurs kończy się bez wątpienia testem z części wykładowej i części praktycznej.

Sprawdzian z części akademickiej trwa 25 minut i obejmuje 20 pytań w postaci testu. Kursant musi zaznaczyć odpowiednio jedynie jedną odpowiedź. Dobry wynik egzaminu mamy możliwość uzyskać, w przypadku kiedy co najmniej 16 odpowiedzi jest prawdziwych.

Test z części praktycznej obejmuje wykonanie określonych manewrów, np. omijania przeszkody czy zatrzymywania pojazdu na zakręcie. W przypadku kiedy kierowca nieodpowiednio skończy dwa razy to samo polecenie, osiągnie odmowny wynik z sprawdzianu.

Czego wymaga się od kursantów?

Na pierwszym miejscu jest przedstawienie prawa jazdy dowolnej kategorii. Naturalnie ktoś, kto planuje być kierowcą – konwojentem lub kierowcą wozu ochroniarskiego, musi koniecznie mieć doświadczenie. Uczestnikiem szkolenia mówiąc w skrócie nie może być więc osoba, jaka przed momentem otrzymała prawo jazdy. Liczba godzin dowolnego kursu jest dostosowywana do kwalifikacji i predyspozycji każdego uczestnika (kurs podstawowy, kurs rozszerzony). Obowiązkowym warunkiem jest również ukończenie 21 lat i posiadanie aktualnego pisma od lekarza medycyny pracy oraz od psychologa. Potwierdzą oni, czy nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań do zatrudnienia w charakterze zawodowego kierowcy.

Jak stres wpływa na pracę kierowcy?

W czasie zajęć wszyscy zainteresowani będą zdobywać wiedzę z obszaru psychologii transportu. Na warsztatach zapoznają się z wątkiem stresu, który wyjątkowo silnie oddziałuje na funkcjonowanie za kierownicą. Jego uzasadnieniem mogą być ekstremalnie przykre okoliczności na drodze czy sytuacje życiowe przywożonych osób. Zajęcia teoretyczne mają za cel zilustrować kursantom takie problemy, jak: wpływanie charakteru na podejmowanie decyzji za kółkiem, dużego stresu, alkoholu oraz innych środków oszałamiających na umiejętność sterowania samochodem.

Psychologia przewozu ujmuje elementy psychologii poznawczej, psychologii pracy, psychologii klinicznej oraz kilkudziesięciu innych gałęzi. Na kursie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych nie będzie egzekwowana specjalna znajomość wszystkich zagadnień, bowiem jest to przedmiotem studiów podyplomowych. Ostatnimi czasy ta nauka gwałtownie się rozwija, ponieważ spora liczba osób mających prawo jazdy planuje posiadać konkretną specjalizację, m in. planuje dostarczać wartości pieniężne albo cierpiących pacjentów do placówek zajmujących się ochroną zdrowia.

A z innej strony kilkunastu psychologów jest zajętych zgłębianiem kierowców, jako grupy społecznej wyjątkowo narażonej na napięcia emocjonalne oraz różne inne niedogodności. Trzeba tu wyliczyć choćby za dużą sumę godzin spędzonych w pracy, zmniejszone kontakty z rodziną (u kierowców działających w transporcie globalnym) albo większe procentowo narażenie na wypadki drogowe.

W jaki sposób uczestnicy zostaną podzieleni?

Pierwsza grupa kierowców – tu będą wpisane te osoby, które bardzo dobrze znają kodeksy, mają utworzone właściwe nawyki oraz w ogóle nie robią jakiegokolwiek niebezpieczeństwa w czasie prowadzenia pojazdu. Szkoleniowcy będą opierać się na dwóch pożądanych zaletach takich kierowców: umiejętności spostrzegania zagrożeń oraz na chęci doskonalenia swoich umiejętności.

Druga grupa kursantów – w niej znajdą się kierowcy, którzy nieświadomie stwarzają zagrożenie dla pozostałych uczestników jezdni. Planują zredukować swoje błędy (mino, iż robią ich sporo), chcą uczyć się właściwego postępowania w skrajnych warunkach.

Trzecia grupa uczestników – do niej będą należeli kierowcy, którzy świadomie powodują rozmaite zagrożenia i z premedytacją zachęcają innych do niebezpiecznych zachowań. Dodatkowo zamierzają naprawić swoje błędy oraz wykazują się gotowością zdobywania kompetencji oraz rozwijania swoich predyspozycji.

Jeśli zamierzasz dowiedzieć się o wiele więcej, kliknij w link po prawej stronie – kurs na pojazdy uprzywilejowane

Strona używa cookies
Ok