Zgodnie z przepisami ruchu drogowego pojazdami uprzywilejowanymi są pojazdy, służące w jednostkach ratownictwa życia, zdrowia oraz mienia ludzkiego. Do grona pojazdów uprzywilejowanych wchodzą w skład również pojazdy, które wykorzystują formacje bezpieczeństwa i publicznego porządku. To oznacza, że pojazdami uprzywilejowanymi są np. karetki pogotowia ratunkowego, samochowy policji, straży miejskiej czy straży pożarnej. Każdy pojazd uprzywilejowany w akcji musi ogłosić swój udział na jezdni, tak by inni uczestnicy ruchu mogli na nie poprawnie reagować.

Pojazdy uprzywilejowane posiadają swoje przywileje, ale te mogą wykorzystać zaledwie w pewnych przypadkach. W zwyczajnych sytuacjach drogowych są zobowiązane do przestrzegania zasad i przepisów, podobnie jak inni kierowcy. Wyłącznie w sytuacjach, gdy pojazd uprzywilejowany ma za zadanie zachować bezpieczeństwo albo bierze udział w akcji ratowania życia, zdrowia, mienia ludzkiego albo jest częścią przejeżdżającej kolumny pojazdów uprzywilejowanych może skorzystać ze swoich praw. Owym przywilejem jest możliwość nieprzestrzegania zasad ruchu oraz pionowych i poziomych znaków drogowych. Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych mogą pominąć sygnalizację świetlną, kierować się pod prąd i stawać w miejscach zabronionych.

Zastrzeżeniem jest sygnalizowanie uczestnictwa w ruchu sygnałem dźwiękowym oraz świetlnym, przy zapalonych światłach drogowych czy światłach mijania. Sygnał dźwiękowy nie jest wymagany w czasie postoju pojazdu, jednak zawsze niezbędne jest utrzymanie szczególnej ostrożności. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego musi obowiązkowo słuchać nakazów osoby upoważnionej do kierownictwa ruchu drogowego bez względu na sytuację.

Co robić podczas przejazdu pojazdów uprzywilejowanych?

Każdy uczestnik ruchu drogowego: motocykliści, kierowcy i piesi muszą przestrzegać ostrożnego zachowania w pobliżu pojazdu uprzywilejowanego. Każda z tych osób w pobliżu pojazdu uprzywilejowanego jest zobowiązana zjechać z drogi, gwarantując pośpieszną i bezpieczną drogę przejazdu. W tej okoliczności dozwolony jest zjazd na pobocze lub pas zieleni albo postój na przystanlu autobusowym lub zatoce. Z reguły kierowcy zbliżają się do krawędzi jezdni. W niektórych przypadkach nie wolno się zatrzymywać, by nie spowalniać ani nie wywoływać gwałtownego zatrzymania pojazdu uprzywilejowanego. Tak samo motocykliści, kierowcy oraz pojazdy uprzywilejowane muszą wyjątkowo ostrożnie zachowywać się na skrzyżowaniu, z uwagi na to, że pojazd uprzywilejowany może się na nim pojawić pomimo czerwonego światła. Warto dodać, że piesi również mają za zadanie uznać pierwszeństwo karetki, radiowozu czy wozu strażackiego. Kategorycznie zabronione jest wchodzenie na pasy, także mając zielone światło. Osoby, jakie już wstąpiły na pasy, muszą jak najszybciej z nich zejść. Należy wiedzieć o tych obowiązkach, dlatego że niestosowanie się do nich grozi wysokim mandatem.

Czy mogę wyprzedzać pojazd uprzywilejowany?

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego wzbudza wiele wątpliwości kierowców. O wyprzedzaniu karetki, wozu strażackiego, radiowozu albo innego pojazdu uprzywilejowanego nie myślimy, kiedy biorą udział w ratowniczej akcji czy związanej z przywróceniem bezpieczeństwa. Wtedy obowiązkiem wszystkich uczestników ruchu drogowego jest ustąpienie pierwszeństwa. Co robić, kiedy pojazd uprzywilejowany pojawi się na drodze, a nie będzie wykazywał swojego pośpiechu?

W obszarze zabudowanym bez względu na położenie  kierowcy mają zakaz wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego. Nieważne, czy pojazd wykorzystuje sygnały dźwiękowe i świetlne lub nie, wyprzedzenie pojazdu uprzywilejowanego w obszarze zabudowanym grozi mandatem i punktami karnymi. Tylko i wyłącznie poza obszarem mieszkalnym wolno wyprzedzić pojazdy uprzywilejowane, o ile nie uczestniczą w żadnej akcji. W trakcie manewru wymijania trzeba utrzymać niezwykłą ostrożność. Warto wiedzieć, że pojazd uprzywilejowany może okazać się potrzebny w każdej chwili, a gdy tak będzie i tak należy zapewnić mu pierwszeństwo. W pobliżu pojazdu uprzywilejowanego za każdym razem należy troszczyć się o bezpieczną jazdę wszystkich.

Kolizja z pojazdem uprzywilejowanym, czyja odpowiedzialność?

Chociaż każdy pojazd uprzywilejowany posiada swoje przywileje, a kierowcy muszą udzielić im pierwszeństwa, w każdej sytuacji może dojść do kolizji z pojazdem uprzywilejowanym. Zderzenie z pojazdem uprzywilejowanym nie zakłada z góry, że to inny kierowca automatycznie ponosi winę za spowodowanie wypadku. Taką sytuację zawsze osądza się w indywidualny sposób, by powiedzieć, która ze stron nie utrzymała wymaganej ostrożności i spowodowała kolizję. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego również może być uznany winnym i pociągnięty do odpowiedzialności, jeżeli nie dostosował się do zasad. Oceniane są takie okoliczości, jak właściwa sygnalizacja dźwiękowa i świetlna pojazdu uprzywilejowanego, zdolność drugiego kierowcy do dostrzeżenia pojazdu uprzywilejowanego i poprawnej reakcji. Znaczenie ma również ogólny przebieg sytuacji w ruchu drogowym, a nawet warunki atmosferyczne.

http://www.pojazdy-uprzywilejowane.pl

Strona używa cookies
Ok