Zgodnie z przepisami drogowego ruchu pojazdami uprzywilejowanymi są te, używane w jednostkach ratownictwa zdrowia, życia albo mienia ludzkiego. Do grona pojazdów uprzywilejowanych należą też pojazdy, które wykorzystują oddziały bezpieczeństwa oraz publicznego porządku. Według tego pojazdami uprzywilejowanymi są np. karetki ratunkowe, pojazdy policji, straży miejskiej czy straży pożarnej. Każdy pojazd uprzywilejowany w ciągu akcji musi ogłosić swój pobyt w ruchu drogowym, tak aby pozostali kierowcy mieli szansę na nie właściwie reagować.

Pojazdy uprzywilejowane mają przywileje, które mogą wykorzystać zaledwie w pewnych okolicznościach. W zwykłych zdarzeniach drogowych są zobowiązane do stosowania się do zasad i przepisów, podobnie jak pozostali kierowcy. Tylko w okolicznościach, gdy pojazd uprzywilejowany musi utrzymać bezpieczeństwo albo uczestniczy akcji ratowania mienia, życia zdrowia ludzkiego czy jest częścią przejeżdżającej kolumny pojazdów uprzywilejowanych ma prawo skorzystać ze swoich przywilejów. Tym prawem jest możliwość niestosowania się do przepisów ruchu oraz pionowych i poziomych znaków drogowych. Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych mogą pominąć sygnalizację świetlną, wjechać pod prąd oraz zatrzymywać się w przestrzeniach zabronionych.

Zastrzeżeniem jest zakomunikowanie obecności sygnałem świetlnym oraz dźwiękowym, przy zapalonych światłach drogowych czy światłach mijania. Dźwięk nie jest wymagany po zatrzymaniu się pojazdu, ale absolutnie potrzebne jest utrzymanie szczególnej ostrożności. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego musi obowiązkowo słuchać poleceń osoby upoważnionej do kontroli ruchu drogowego bez względu na sytuację.

Jak zachować się w sytuacji z udziałem pojazdów uprzywilejowanych?

Każdy uczestnik ruchu drogowego: motocykliści, kierowcy czy piesi są zobowiązani do wyjątkowego zachowania w obecności pojazdu uprzywilejowanego. Każda z tych osób w pobliżu pojazdu uprzywilejowanego jest zobowiązana usunąć się z drogi, gwarantując szybką i bezpieczną drogę przejazdu. W takim przypadku dozwolony jest przejazd na pas zieleni, pobocze czy zatrzymanie pojazdu na zatoce albo przystanku autobusowym. Najczęściej kierowcy zjeżdżają do pobliskiej krawędzi jezdni. Niekiedy nie należy stawać, aby nie spowalniać ani nie wywoływać gwałtownego zatrzymania pojazdu uprzywilejowanego. Zarówno motocykliści, kierowcy jak i pojazdy uprzywilejowane powinny wyjątkowo ostrożnie zachowywać się na skrzyżowaniu, dlatego, że pojazd uprzywilejowany ma prawo się na nim znaleźć mimo światła czerwonego. Warto dodać, że piesi także muszą uznać pierwszeństwo karetki, radiowozu albo strażackiego wozu. Bezwzględnie niedopuszczalne jest wbieganie na przejście, również mając zielone światło. Osoby, które już wstąpiły na pasy, powinny jak najszybciej z nich zejść. Lepiej pamiętać o tych regułach, ponieważ niestosowanie się do nich grozi mandatem.

Czy wolno wyprzedzać pojazd uprzywilejowany?

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego wywołuje wiele wątpliwości kierowców. O wyprzedzaniu karetki pogotowia ratunkowego, radiowozu, wozu strażackiego lub innego pojazdu uprzywilejowanego nie zastanawiamy się, gdy biorą udział w akcji ratowniczej albo powiązanej z przywróceniem bezpieczeństwa. Wtedy zobowiązaniem wszystkich uczestników ruchu drogowego jest ustąpienie pierwszeństwa. Jak postępować, gdy pojazd uprzywilejowany będzie obecny w ruchu drogowym, jednak nie będzie powiadamiał o swoim pośpiechu?

W obszarze mieszkalnym bez względu na położenie  zakazane jest wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego. Bez względu na to, czy pojazd ma włączone sygnały dźwiękowe i świetlne czy też nie, wyprzedzenie pojazdu uprzywilejowanego w obszarze mieszkalnym grozi punktami karnymi oraz mandatem. Wyłącznie poza terenem mieszkalnym wolno wyprzedzić pojazdy uprzywilejowane, jeżeli nie uczestniczą w akcji. W trakcie manewru wyprzedzania należy zachować niezwykłą ostrożność. Warto pamiętać, że pojazd uprzywilejowany może okazać się potrzebny zawsze, a gdy tak się stanie i tak należy mu się pierwszeństwo. W obecności pojazdu uprzywilejowanego zawsze trzeba dbać o bezpieczną jazdę wszystkich.

Kolizja z pojazdem uprzywilejowanym, po której stronie leży odpowiedzialność?

Chociaż każdy pojazd uprzywilejowany ma swoje przywileje, a uczestnicy ruchu drogowego muszą ustępować pierwszeństwa, w każdej sytuacji może dojść do kolizji z pojazdem uprzywilejowanym. Zderzenie z pojazdem uprzywilejowanym nie oznacza, że to drugi kierowca automatycznie ponosi odpowiedzialność za wywołanie wypadku. Każdą sprawę osądza się osobno, aby przesądzić, która ze stron nie utrzymała odpowiedniej ostrożności i spowodowała kolizję. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego także może być uznany za sprawcę i pociągnięty do odpowiedzialności, jeżeli nie dostosował się do zasad. Oceniane są takie okoliczości, jak właściwa sygnalizacja świetlna i dźwiękowa pojazdu uprzywilejowanego, zdolność drugiego kierowcy do dostrzeżenia pojazdu uprzywilejowanego i poprawnej reakcji. Znaczenie ma też ogólna sytuacja , a nawet warunki pogodowe.

http://www.pojazdy-uprzywilejowane.pl

Strona używa cookies
Ok