Samochodowy dowóz paliw to najpowszechniejszy system doprowadzania tego typu substancji szerokiemu kręgu nabywców. Normy przewozu paliwa są ściśle określone w prawie polskim, wspólnotowym, jak i międzynarodowym. Ze względu na stan skomplikowania i wysokie ryzyko, są to niezwykle złożone regulacje. Akty regulują między innymi warunki mechaniczne samochodów wykorzystywanych do przewozu materiałów niebezpiecznych, wyjątki dotyczące przejazdu, oznakowanie tych pojazdów, typy towarów niebezpiecznych i reguły ich inspekcji. Sens tak rozległego przedstawienia tematu jest oczywisty – likwidacja lub zminimalizowanie ryzyka związanego z transportem, a także obniżenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadku.

Przeważnie paliwo dostarcza się w specjalnie zbudowanych cysternach. Autocysterny muszą realizować niezwykle rygorystyczne wymagania technologiczne, aby przekazywane w nich produkty były dokładnie zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi. Kierowanie takimi pojazdami nie jest łatwe i w tej materii bardzo istotne są kwalifikacje prowadzącego, za równo te logistyczne, jak i techniczne.

W tym artykule postaramy się dokładnie scharakteryzować rodzaje cystern paliwowych. Jeżeli jesteś początkującym kierowcą, te dane będą perfekcyjnym dopełnieniem Twoich kwalifikacji.

Cysterny paliwowe – rodzaje

Cysterny na paliwo wyróżniają się przede wszystkim strukturą, zaopatrzeniem i możliwościami przeznaczenia. Istnieje kilka zasadniczych typów:

 • cysterny stałe – są zdolne pomieścić ponad 1000 litrów towarów płynnych. Ten model jest trwale złączony z samochodem lub stanowi nierozdzielną część jego konstrukcji.
 • cysterny mobilne – kubatura takich cystern jest wyższa niż 450 litrów. Wyróżniają się multimodalnością, co oznacza, że mogą być w prosty sposób „doczepiane” do różnych pojazdów.
 • cysterna – jest to urządzenie samochodowe odpowiadające definicji kontenera, które zawiera zasobnik wraz z oprzyrządowaniem umożliwiającym obrót kontenera-cysterny bez dużej deformacji jego położenia na płaszczyźnie
 • cysterny odejmowalne – są to zbiorniki odmienne niż cysterny permanentne, przenośnie i kontenerowe o pojemności większej niż 450 litrów, które są zaprojektowane do tranzytu materiałów razem z z ich rozładunkiem. Takie cysterny instaluje się na naczepach pojazdów a ich odczepianie wykonalne jest po opróżnieniu ładunku.

Konstrukcja cysterny paliwowej

Zaopatrzenie każdej cysterny zostało dogłębnie określone w takich dokumentach prawnych jak Umowa ADR, Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie warunków mechanicznych nadzoru technicznego, oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki w istocie trybu weryfikowania umiejętności wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. W wyposażeniu każdej cysterny powinny się znaleźć takie podzespoły jak:

 • zawory denne – umieszczone wewnątrz pojemnika albo w kołnierzu przyspawanym. Stanowią pierwsze zamknięcie w cysternach. Zasuwy otwierane są z góry lub z dołu.
 • zewnętrzne zawory odcinające – ulokowane u schyłku każdego przewodu rurowego spustowego. Są zamknięciem początkowym dla cystern które zawierają w 3 części kodu literę A, oraz drugim zamknięciem dla cystern mających w 3 części kodu literę B.
 • zaślepki kołnierzowe – są instalowane na końcach kanałów rurowych. Powinny być dość szczelne, aby podtrzymać pojemność urządzenia.
 • przewody do rozładunku – te elementy powinny być zaopatrzone w awaryjne złącze do rozłączania nalewu. Co więcej powinny być zaopatrzone w tabliczkę skonstruowaną z materiału odpornego na rdze, skupiającą dane o nazwie producenta, numerze normy, dacie produkcji i bieżącego badania technicznego, oraz wysokości ciśnienia roboczego. Pojedyncze przyłącze powinno gwarantować hermetyczność połączenia, przy jednoczesnym uniemożliwieniu automatycznego otwarcia.
 • wentyle bezpieczeństwa – są to elastyczne zawory bezpieczeństwa . Powinny być odblokowywane automatycznie pod ciśnieniem obejmującym między 0,9 i 1,0 wartości ciśnienia początkowego cysterny.
 • urządzenia wentylacyjne – ich celem jest utrzymanie ciśnienia wewnątrz urządzenia na poziomie ciśnienia atmosferycznego.
 • falochrony i przegrody – te elementy powinny być wypukłe o wielkości wgłębienia nie mniejszej niż 10 cm. Powierzchnia falochronów musi stanowić nie mniej niż 70% profilu cysterny. Falochrony i przegrody są elementami stabilizującymi pojemnik.
 • izolacja cieplna – ochrania przekazywany ładunek przed wychłodzeniem, lub też podgrzaniem w zależności od typu transportowanego towaru. Izolacja może obejmować osłonę przeciwsłoneczną, oraz całościową osłonę zasobnika.

Współczesne cysterny na paliwo to połączenie bezpiecznej konstrukcji i pewnych materiałów. Wysokiej jakości elementy wyposażenia gwarantują prostą obsługę. Dziś z całkowitą śmiałością możemy Wam zarekomendować cysterny paliwowe Bioeco Sacim. Przedsiębiorstwo to może pochwalić się najnowszym przykładem jednokomorowej, paliwowo-olejowej, najdogodniejszej w Europie, cysterny o zarysie eliptycznym, który zdobył aprobatę w branży transportowej. Przedsiębiorstwo Bioeco Holding zapewnia nie tylko duży wybór nowoczesnych cystern, ale również dogodne warunki płatności.

Wypróbuj najdoskonalszą cysternę w branży. rynku. Wejdź na stronę i odkryj najnowsze modele: cysterny paliwo

Strona używa cookies
Ok