Pompy ciepła – cena

Pompa ciepła Pompa grzewcza Pompy ciepła Toruń Pompa ciepła cena

Pompa ciepła Pompa grzewcza Pompy ciepła Toruń Pompa ciepła cena

Pompy ciepła przynależą do urządzeń, które wykorzystują energię płynącą z natury. Wymuszają ruch ciepła z gruntu, powietrza lub wody. Cały mechanizm ocieplania domu przebiega zatem w stosunkowo nieskomplikowany sposób. Pompy grzewcze posiadają wszechstronne zastosowanie w budynkach mieszkalnych, schładzania pomieszczeń, chłodnictwie, przemyśle spożywczym, ogrzewaniu lokali i podgrzewaniu wody do codziennego użytku. Współcześnie są niezwykle nowoczesnymi urządzeniami zwierającymi funkcję ocieplania i chłodzenia.

Pompy ciepła – zasada działania i typy

Pompy grzewcze wykorzystują energię m. in. z wiatru, opadów, a nawet fal morskich i przesyłają ją do układu ciepła lokalu, przykładowo. ogrzewania podłogowego. Dzieli się je ze względu na dwa nadrzędne kryteria: rodzaj dolnego źródła ciepła oraz technikę podnoszenia temperatury i ciśnienia. Pompy ciepła, które uzyskują moc z dolnego źródła ciepła dzieli się na: powietrzno – wodne, wodno – wodne, solankowo – wodne i pompy pobierające energię z parowania bezpośredniego i wody. Wybierając pozostałe kryterium, rozróżnia się pompy sprężarkowe, sorpcyjne (absorpcyjne oraz adsorpcyjne) i Vuilleumiera. Potrafią pracować w zestawie monowalentnym oraz biwalentnym, czyli jako indywidualne źródło cieplne w lokalu albo w połączeniu z następnym źródłem, przykładowo. kotłem wskazanego wariantu. Pompa ciepła monowalentna pokrywa całkowicie zapotrzebowanie na ciepło, np. dużego domu jednorodzinnego, jednakże należy starannie nakreślić rozkład dystrybucji energii. Jeśli chodzi o układ równoległy, to znacząca jest temperatura zewnętrzna oraz obciążenie pompy. Gdy ten drugi wyznacznik jest za wysoki, sterownik pompy załącza dodatkowe urządzenie do wytwarzania ciepła. Zespół alternatywny polega na tym, że podstawowa pompa cieplna będzie nagrzewała bądź chłodziła wnętrza wyłącznie do oszacowanej temperatury. Dogrzewać będzie musiał przykładowo. na kocioł olejowo – gazowy. Niniejszy sposób ocieplania sprawdzi się zdecydowanie w domach z grzejnikami.

Czy warto zainwestować w gruntową pompę ciepła?

Wszystko właściwie zależy od tego, na który rodzaj pompy ciepła się zdecydujemy. Na wielu stronach internetowych można wyszukać o nich dużo informacji, przykładowo. wstawiając w Google słowa „Pompy ciepła Toruń” bądź „Pompa ciepła cena”. Pompa termiczna bazująca na systemie woda – woda ma dwa zasadnicze elementy: studnię poboru oraz studnię zrzutową. Jej pozytywnymi właściwościami są: mała destrukcja terenu, nikłe uzależnienie od warunków atmosferycznych, stabilność temperatury źródła przez cały rok, dość małe wydatki na inwestycję przy funkcjonujących zasobach wodnych, wysoki wskaźnik efektywności. Pompa termiczna gruntowa ma jednakże dosyć spore wymagania co do jakości wykorzystywanej wody (twardość, zawartość manganu oraz żelaza), znaczne koszty postawienia studni, pompa głębinowa podatna na awarie, okres wykorzystywania najwyżej do 20 lat, poprowadzenie badań skuteczności studni (dla głębszych niż 30 m, trzeba pozyskać uprawnienie wodno – prawne. Ponadto w sytuacji, gdy woda głębinowa jest „uciążliwa chemicznie”, trzeba uzbroić pompę w optymalny układ filtrów (zaś to generuje następne wydatki).

Może jednak zamontować pompę ciepła solanka – woda?

Pompa tego typu nierzadko jest zespolona z kolektorem gruntowym, przez który biegnie solanka. To właśnie on przyjmuje ciepło z dolnego źródła cieplnego. Solanka powstaje z roztworu glikolu, niekrystalizującego się w nawet nadzwyczaj niskich temperaturach. Przeważnie stosuje się trzy warianty kolektora: kolektor płaski, spiralny albo prostopadły (mianowicie sonda głębinowa).

  • Kolektor poziomy otrzymuje się z charakterystycznych rurek polietylenowych, które umieszcza się na głębokości 1,5 do 2 metrów. Jego moc jest zależna od rodzaju gleby. Im bardziej mokra oraz gliniasta, tym więcej dostarczy ciepła. Innym źródłem ciepła może być jezioro bądź staw.
  • Kolektor spiralny pracuje na podobnych zasadach. Poszczególne jego moduły mają formę spiralnych zwojów. Instaluje się je w rowach o długości od 15 do 20 metrów.

Ogromną przewagą kolektorów płaskich jest niski koszt inwestycji oraz prostota wykonania. Wadami natomiast: brak możliwości sadzania drzew nad kolektorem, pokrywania gleby nad nim przykładowo asfaltem albo kostką brukową, ograniczenie czasu wegetacji roślin znajdujących się ponad nim, zajmowanie obszernej powierzchni, wyższe nakłady na pompowanie glikolu. Jeśli nie można przyłączyć kolektora poziomego, w takiej sytuacji trzeba zastanowić się nad sondą głębinową. Jej elementy mają wygląd wydłużonej litery „U” oraz mogą być ulokowane od 30 do 150 metrów pod powierzchnią ziemi. Zaletą tego rozwiązania jest uniezależnienie od aury panującej na zewnątrz, wysoka skuteczność, niski stopień deformacji terenu, niższe koszty tłoczenia glikolu oraz opory hydrauliczne. Niestety nie można obejść się bez fachowego sprzętu i przyzwoleń wodno – prawnych.

Może jednak pompa ciepła sorpcyjna?

Proces sorpcji to innymi słowy pochłonięcie przez jedną ciecz odmiennej cieczy bądź gazu. Kiedy kupujemy wodę mineralną gazowaną, to po otwarciu uwolniony zostaje dwutlenek węgla. Przed otwarciem był on w niej standardowo rozpuszczony. Jeżeli chodzi o pompy cieplne sorpcyjne, to można natknąć się na dwa warianty – absorpcyjne i adsorpcyjne. Pierwsze wykorzystują niskociśnieniową parę, która absorbowana jest przez, przykładowo wodę oraz podczas tego procesu wytworzone zostaje ciepło. Drugie są dzisiaj w fazie doświadczeń jeżeli chodzi o stosowanie ich do ocieplania domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Od długiego czasu wykorzystuje się je jako urządzenia chłodnicze o niesamowicie dużej mocy. Żeby maszyny cieplne sorpcyjne działały, muszą bazować na systemie próżniowym.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem – Pompy ciepła Toruń

Strona używa cookies
Ok